Styrning av utbildningsorganisationer

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE275

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

I kursen behandlas den politiska styrningen av utbildningsorganisationer och de förutsättningar som styrningen skapar för pedagogiskt ledarskap. Utifrån aktuell forskning problematiseras hur den politiska styrningen av en verksamhet påverkar den styrda verksamhetens praktik.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin