Pedagogiskt ledarskap som kunskapsområde

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE276

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper inom det pedagogiska ledarskapets kunskapsområde och forskningstraditioner, som grund för kritisk granskning och analys av ledarskap. Pedagogiskt ledarskap som fenomen och kunskapsområde behandlas och problematiseras utifrån praktiska och teoretiska perspektiv. Olika dimensioner av ledares identitet uppmärksammas och görs till föremål för kritisk reflektion, liksom relationer mellan ledare och medarbetare såsom de tar form i olika typer av utbildningsorganisationer. Vetenskapliga studier med relevans för kunskapsområdet analyseras och granskas.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin