Albanska A1

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5AL000

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig de första grunderna med både praktisk och teoretisk inriktning i det albanska språket. Allmän grammatik samt grunderna i albansk grammatik behandlas, och förmågan att tala och uppfatta albanska tränas.

Distanskursens upplägg: Du arbetar individuellt men med undervisning via internet minst en gång i veckan. Kunskapskontroll och handledning sker via internet. Examination sker genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt en sluttentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin