Albanska A2

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5AL001

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger ökade praktiska och teoretiska kunskaper i det albanska språket och viss kännedom om albansk litteratur och albanska realia.

Distanskursens upplägg: Du arbetar individuellt men med undervisning via internet minst 1 gång i veckan. Några seminarier online kräver obligatorisk närvaro. Kunskapskontroll och handledning sker via internet. Examination sker genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt en sluttentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin