Arkeologi, grundkurs A

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5AR111

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen är uppdelad i fyra moment som tar upp de arkeologiska spåren av människans liv, från urtid till idag, med både ett nordiskt och globalt perspektiv. Du studerar människans utveckling och äldsta historia, vilket innefattar de tidigaste människoaporna fram till den moderna människan. Dessutom lär du dig om framväxten av mer komplexa samhällen, metallernas introduktion och jordbrukets införande.

Vi fokuserar även på hur kontinentens och Medelhavsvärldens folkgrupper och riken interagerade med de nordiska samhällena från bronsålder till vikingatid. Kursen avslutas med att behandla tiden från då det finns såväl arkeologiskt som skriftligt källmaterial i Europa och Norden.

Distanskursens upplägg: Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön (Studium). Undervisningen sker i huvudsak genom studieanvisningar, övningsuppgifter och diskussioner via nätet. Tillgång till dator krävs för att följa kursen.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin