Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5EE208

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar centrala kulturteoretiska perspektiv och hur de tillämpas i samtida etnologisk forskning. Genom föreläsningar, övningsuppgifter och läsning av etnologiska studier fördjupas en vetenskaplig förståelse av sambanden mellan fältarbete, empiri, teori och etnografi. Du övas också i att identifiera och kritiskt förhålla dig till hur olika vetenskapliga utgångspunkter och förklaringsmodeller kan leda till skiftande kunskapsresultat.

Uppläggning för distanskurs: På distans har kursen obligatoriska chattar två gånger i veckan. Vi använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin