Finska A1

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5FA014

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Detta är en kurs för dig som vill lära dig ett språk som talas av fem miljoner finnar i grannlandet samt av runt 250 000 sverigefinnar i Sverige. Att kunna finska ökar din förståelse för Finlands historia, kultur och traditioner. Du kan upptäcka dina rötter, lära dig att kommunicera med dina finska släktningar eller få inledande färdigheter att använda finska inom arbetslivet i både i Finland och i de 66 kommunerna som utgör förvaltningsområdet för finska.

Finska A1 ger en effektiv introduktion till finskt uttal, grundordförråd och språkstruktur samt språkvetenskaplig terminologi. Den passar för såväl nybörjare som studenter som har läst finska som hemspråk och vill repetera och aktivera språket, eller för dem som kan meänkieli och vill lära sig att skriva och tala standardfinska. Kursen passar även för studenter som är allmänt språkintresserade och vill lära sig ett annorlunda språk.

Kursen består av två delkurser (Finska I och Finska II). Den använder en lärobok med texter och grammatikbeskrivningar och grammatikövningar. Du får välja mellan olika lektionstider via nätet men ska delta en gång i veckan. Utöver lektionerna kommer du att få tillgång till grammatikövningar och inlämningsuppgifter via nätet.

Kursen går på halvfart men förutsätter åtskilligt självständigt arbete.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet en till två gånger i veckan. Sammanlagt är det tio online-träffar per delkurs varav åtta är obligatoriska. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin