Finska B: Muntlig färdighetsträning

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5FA026

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

På kursen får du träning i att från tidningstexter, radioprogram, nyheter, webbsidor och grammatik öka din muntliga språkfärdighet och förmågan att förstå och tala finska i formella sammanhang. Du får konversationsövningar samt träning i att hålla korta föredrag och referat, och du lär dig att uttrycka åsikter. Kursen är en fortsättning på A-kursen.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet en till två gånger i veckan. Sammanlagt är det tio online-träffar varav åtta är obligatoriska. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin