Breddningskurs i indiskt tillvalspråk: hindi 1

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5HD705

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger en introduktion till hindis grammatik och elementär färdighet i det talade och skrivna hindi. Den ger också en förståelse för hindis roll i Sydasien och dess särdrag i kontexten av andra indiska språk, eller andra språk i dess omvärld.

Distanskursens upplägg: Kursen är IT-baserad och ges i universitets kursportal Studium samt i Zoom. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin