Religioner före vår tideräkning

15 hp

Kurs, Grundnivå, 5RG117

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

De stora forntida civilisationernas kulturer och religioner utgör bakgrunden för mycket av den senare kulturella och religiösa utvecklingen. På denna kurs introduceras du till centrala källor, metoder och teorier för studiet av särskilt Kinas, Indiens, Persiens, Mesopotamiens, Egyptens och Medelhavsområdets forntida religioner och kulturer. Genom studier av texter och arkeologiska källor får du undersöka dessa religionernas historiska utveckling, centrala idéer, myter och praktiker.

Distanskursens upplägg: Distanskursen är nätbaserad och genomförs i en lärplattform. Kursen kräver aktivt och regelbundet deltagande i seminarier och examination. Dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att kunna följa kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin