Rysk text

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5RY031

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen består av självständig läsning av fritt valda originaltexter på ryska med utblickar mot rysk litteratur- och kulturhistoria. Kursen omfattar 1200 sidor rysk text, där större delen är skönlitteratur men även ett antal sidor samhällsvetenskaplig text ingår.

Kursen ger en övergripande förståelse av det ryska språkets plats inom den indoeuropeiska språkfamiljen.

Distanskursens upplägg: Arbetsuppgifter och examination kommer att genomföras via internet.

Anmärkning: Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin