Spanska D, specialinriktad läskurs II

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SP031

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 25 %, Campus, Spanska

Om kursen

Kursen belyser något specialområde inom exempelvis diskursanalys, spanska i samtal, narratologi eller retorik.

Anmärkning: Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin