Spanska D, självständigt arbete

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SP032

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Om kursen

Ett självständigt arbete inom språk eller litteratur redovisas i form av en uppsats om cirka 30 sidor på vårdad spanska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på ökad självständighet och säkrare tillämpning av vetenskaplig metodik. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin