Turkisk språkhistoria

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5TU601

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen omfattar studier i klassifikation och beskrivning av äldre turkiska språk. Dessutom ges en introduktion till historisk-jämförande språkvetenskapliga metoden. Kursen innehåller också träning i generiska färdigheter som att presentera och kritisk diskutera vetenskapliga teman.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin