Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2NE771

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2NE771
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Nationalekonomi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 27 september 2007
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Nationalekonomi A och B 40 poäng/60 högskolepoäng. Statistik 10 poäng/15 högskolepoäng.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin