Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2NE771

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Björklund, Anders m.fl., Arbetsmarknaden, 4. uppl., Stockholm, Studentlitteratur, 2014
  • Borjas, George J., Labor economics, 7. ed., international ed., New York, cop. 2016Obligatorisk
  • Stock, James H.; Watson, Mark W., Introduction to econometrics, 3. rev. ed., Global ed., Harlow, Pearson Education, 2014Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin