Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2NE771

Kod
2NE771
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Nationalekonomi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 november 2020
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Minst 52,5 hp från Nationalekonomi A och B samt 15 hp statistik eller matematik.

Mål

Kursens mål är att presentera grundläggande arbetsmarknadsteori med empiriska tillämpningar för svensk arbetsmarknad.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Förklara verbalt, grafiskt och matematiskt grundläggande arbetsmarknadsteori
  • Analysera konsekvenser av olika typer av offentlig politik för arbetsmarknaden
  • Tillämpa arbetsmarkandsteorin på svensk arbetsmarknad.

Innehåll

Arbetsmarknaden har stor betydelse för människors levnadsvillkor. Löner, sysselsättning och arbetslöshet bestäms i ett komplicerat samspel mellan individer, företag, organisationer och offentliga myndigheter. Arbetsmarknadsekonomi är det område inom nationalekonomi där detta samspel studeras.

Kursen presenterar modern arbetsmarknadsteori och fördjupande exempel från svensk och internationell forskning. Vi diskuterar bland annat:

  • Varför finns det arbetslöshet, och vad styr vilken lön en arbetstagare kan få? Hur påverkar socialförsäkringar, inkomstskatter och utbildningssystem vem som vill arbeta och hur mycket de vill arbeta?
  • Vilka faktorer bestämmer hur många personer ett företag vill anställa? Hur påverkas exempelvis efterfrågan av minimilöner och arbetsgivaravgifter? Kommer datorer och robotar att ta över våra jobb?
  • Hur kan olika typer av politik påverka individer och företag, och hur arbetsmarknaden fungerar som helhet? Hur påverkar invandring arbetsmarknaden, och vad styr hur väl migranter lyckas?

Kursen behandlar även samhällsfrågor nära kopplade till arbetsmarknaden såsom social rörlighet, skola, hälsa, brottslighet och familjebildning.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin