Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2NE771

Huvudgrupp 1

  • Björklund, Anders m.fl., Arbetsmarknaden, 4. uppl., Stockholm, Studentlitteratur, 2014Obligatorisk
  • Borjas, George J., Labor economics, Ninth edition, International student edition, New York, McGraw Hill, [2024]Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin