Partiella differentialekvationer med finansiella tillämpningar

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MA255

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA255
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Finansiell matematik A1N, Matematik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 april 2012
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng matematik

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om paraboliska partiella differentialekvationer och sambandet med stokastiska differentialekvationer och relaterade tillämpningar.

För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna

  • redogöra för Ito-integralen och kunna använda stokastisk differentialkalkyl;
  • kunna använda Feynman - Kacs representationsformel och Kolmogorovs ekvationer;
  • redogöra för teorin för stokastisk kontroll, optimala stopptidsproblem och fria randproblem;
  • kunna tillämpa teorin på finansiella problem;

Innehåll

Stokastisk kalkyl och diffusionsprocesser. Kolmogorovs ekvationer. Stokastisk kontrollteori, optimala stopptidsproblem och fria randproblem. Integro-differentialekvationer.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt och eventuellt muntligt prov vid kursens slut eventuellt kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin