Partiella differentialekvationer med finansiella tillämpningar

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MA255

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Robert Kohn: PDE for Finance. Våren 2011. Elektronisk resurs som kan hämtas från http://www.math.nyu.edu/faculty/kohn/pde_finance_2011.html

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin