Partiella differentialekvationer med finansiella tillämpningar

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MA255

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kohn Robert: PDE for Finance, Spring 2003. Elektronisk text som nedladdas från http://www.math.nyu.edu/faculty/kohn/pde_finance.html

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin