Lingvistik I (introduktion)

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN225

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur

  • Dahl, Östen, Grammatik., 2. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2003Obligatorisk
  • McGregor, William, Linguistics: an introduction, London & New York, Continuum, 2009Obligatorisk
  • Fromkin, Victoria A.; Rodman, Robert; Hyams, Nina, An introduction to language, 8. ed., Boston, Thomson Wadsworth, cop. 2007Obligatorisk (s. 378–398 (ingår i kompendium som säljs vid första undervisningstillfället).)
  • Dahl, Östen, Språkets enhet och mångfald, 2., [uppdaterade] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2007 (Referenslitteratur)

Övningskompendium (finns att tillgå på institutionen).

Ytterligare material kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin