Lingvistik I (introduktion)

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN225

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur

Övningskompendium (finns att tillgå på institutionen).

Ytterligare material kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin