Textilvetenskap B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HT302

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Sömnad och mönsterkonstruktion i teori och praktik, 4 hp

Delkurs 2. Grundläggande dräkthistoria, 8 hp

Delkurs 3. Textil i inredning och offentlig miljö, 8 hp

Delkurs 4. Uppsats 10 hp

Uppsats

Uppsatshandbok - val sker i samråd med handledaren.

Ytterligare litteratur om max 200 sidor kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin