Transnationella utbildningsstrategier

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4UK111

Det finns en senare version av litteraturlistan.

4UK111 Transnationella utbildningsstrategier, 7,5 hp. Fastställd 2013-02-01

Litteraturlistan gäller fr.o.m. vecka 5 2013

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin