Historia A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5HA302

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Moment I

summa ca 395 sidor

Moment II

summa ca 500 sidor

Moment III

summa ca 861 sidor

Moment IV

summa ca 1042 sidor

Moment V

summa ca 1500 sidor

Vissa kortare texter tillkommer som underlag för seminarieuppgifterna. Eventuellt tillkommer även ett par artiklar som ännu inte har kunnat fastställas.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin