Textilvetenskap B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HT302

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Sömnad och mönsterkonstruktion i teori och praktik, 4 hp

Delkurs 2. Grundläggande dräkthistoria, 8 hp

Delkurs 3. Textil i inredning och offentlig miljö, 8 hp

Delkurs 4. Uppsats 10 hp

Uppsats

  • Aneer, Cecilia, Tailored Criticism: the use of renaissance and baroque garments as sources of information, Ingår i: Dressing the past, Oxford, Oxbow, c. 2008, s. 98–114Obligatorisk
  • Arnold, Janet, A handbook of costume, 1st U.S. pbk. ed., New York, S. G. Phillips, 1980Obligatorisk (s. 17–36)
  • Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M., The craft of research, 3. ed., Chicago, Ill., University of Chicago Press, 2008Obligatorisk (s. 35–67 (kapitel 3 och 4))
  • Knutsson, Johan, Nya vägar till gamla föremål, Ingår i: Den vackra nyttan: om hemslöjd i Sverige, Hedemora, Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond, 1999Obligatorisk (s. 219–316)
  • Thurén, Torsten, Källkritik, 3., [rev. och omarb.] uppl., Stockholm, Liber, 2013Obligatorisk (s. 4–118 (kapitel 1–10))
  • Trost, Jan, Att skriva uppsats med akribi, 3., [rev.] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2008Obligatorisk
  • Ågren, Maria, Synlighet, vikt, trovärdighet - och självkritik: några synpunkter på källkritikens roll i dagens historieforskning, Ingår i: Historisk tidskriftObligatorisk (s. 248–260)

Ytterligare litteratur om max 200 sidor kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin