Nätbaserad juridisk översiktskurs

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2JF068

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Hemström, Carl; Giertz, Magdalena, Bolag, föreningar, stiftelser: En introduktion, 8. uppl., Norstedts Juridik AB, 2014
  • Zetterström, Stefan, Offentlig rätt, 1. uppl., Malmö, Liber, 2011
  • Gerhard, Peter, Köprättens grunder, 13. uppl., Liber, 2015
  • Lagbok, Juridiska institutionen (Lagbok från innevarande eller föregående år. Det är också möjligt att använda rättssamlingar på nätet. Den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation: www.lagrummet.se Privata rättssamlingar: www.lagen.nu och www.notisum.se)
  • Zetterström, Stefan, Övningsbok civilrätt, 5. uppl., Stockholm, Liber, 2016
  • Ramberg, Christina, Malmströms civilrätt, 24 upplagan, Stockholm, Liber, [2016]

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin