Datorer och programmering

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TD317

Huvudgrupp 1

Ingen kurslitteratur utöver det material som finns på kursens webbsidor krävs.

Om bok önskas rekommenderas följande:

  • Skansholm, Jan, C++ direkt, 3., [omarb.] uppl., Lund, Studentlitteratur, 2011

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin