Freds- och konfliktkunskap A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2FK009

Huvudgrupp 1

1. Introduktion

Artiklar tillkommer.

2. Konfliktanalys

Artiklar och annat material tillkommer.

3. Fred och säkerhet i det inter­nationella systemet

Artiklar tillkommer.

4. Säkerhetsscenarioanalys

Kurslitteratur från föregående delkurser används. Fallspecifik litteratur tillkommer.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin