Intersektionalitet

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2SC038

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin