Lingvistik I (introduktion)

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN225

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur

Vissa kompendier och kapitel / artiklar kan tillkomma som obligatorisk kurslitteratur.

Föreläsningsanteckningar ingår och görs tillgängliga genom studentportalen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin