Den iranska kultursfärens historia

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5JR000

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Jönsson, P. (2011). Iran. Hot eller hopp. Världspolitikens dagsfrågor 2016/4. Köps från http://www.ui.se/butik/varldspolitikens-dagsfragor/

Övrigt material som laddas upp på Studium.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin