Forensisk vetenskap och kriminalteknik

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3MG100

Huvudgrupp 1

  • Jackson, Andrew R. W.; Jackson, Julie M., Forensic science, Fourth edition., Harlow, Pearson Education Limited, 2017

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin