Nätbaserad juridisk översiktskurs

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2JF068

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Vårterminen 2022

  • Ramberg, Christina, Civilrätt, 26 uppl., Liber, 2020
  • Johansson, Svante, Associationsrätten: en introduktion, Sjunde upplagan, Stockholm, Norstedts juridik, [2021]
  • Gerhard, Peter, Köprättens grunder, 15 uppl., Stockholm, Liber, [2021]
  • Zetterström, Stefan, Civilrätt: övningsbok, 7 uppl., Liber, 2020
  • Zetterström, Stefan; Lind, Anna-Sara, Offentlig rätt, 3 uppl., Liber, 2018
  • Lagbok, Juridiska institutionen (Tillgång till lagtext: Lagbok från innevarande eller föregående år. Det är också möjligt att använda rättssamlingar på nätet. Den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation: www.lagrummet.se Privata rättssamlingar: www.lagen.nu och www.notisum.se)
  • Rättssamlingar på nätet - Den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation, Juridiska institutionen, http://www.lagrummet.se
  • Privata rättssamlingar, Juridiska institutionen, http://www.lagen.nu
  • Privata rättssamlingar, Juridiska institutionen, http://www.notisum.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin