Nätbaserad juridisk översiktskurs

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2JF068

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Vårterminen 2023

  • Ramberg, Christina, Civilrätt, 27 uppl., Liber, 2022Obligatorisk
  • Zetterström, Stefan, Civilrätt: övningsbok, 8 uppl., Liber, 2022Obligatorisk (Det fungerar bra även med föregående upplaga 7.)
  • Zetterström, Stefan; Lind, Anna-Sara, Offentlig rätt, 4:e upplagan, Stockholm, Liber, [2021]Obligatorisk
  • Zetterström, Stefan; Lind, Anna-Sara, Övningsbok offentlig rätt, 2 uppl., Liber, 2021Obligatorisk
  • Zetterström, Stefan, Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion, Fjärde upplagan, Uppsala, Iustus, [2022]Obligatorisk
  • Lagbok, Juridiska institutionenObligatorisk (Tillgång till lagtext: Lagbok från innevarande eller föregående år. Det är också möjligt att använda rättssamlingar på nätet. Den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation: www.lagrummet.se Privata rättssamlingar: www.lagen.nu och www.notisum.se)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin