Nätbaserad juridisk översiktskurs

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2JF068

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Vårterminen 2023

  • Ramberg, Christina, Civilrätt, 27 uppl., Liber, 2022Obligatorisk
  • Zetterström, Stefan, Civilrätt: övningsbok, 8 uppl., Liber, 2022Obligatorisk (Det fungerar bra även med föregående upplaga 7.)
  • Zetterström, Stefan; Lind, Anna-Sara, Offentlig rätt, 4:e upplagan, Stockholm, Liber, [2021]Obligatorisk
  • Zetterström, Stefan; Lind, Anna-Sara, Övningsbok offentlig rätt, 2 uppl., Liber, 2021Obligatorisk
  • Zetterström, Stefan, Juridiken och dess arbetssätt: en introduktion, Fjärde upplagan, Uppsala, Iustus, [2022]Obligatorisk
  • Lagbok, Juridiska institutionenObligatorisk (Tillgång till lagtext: Via rättsdatabaser på nätet (t.ex. den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation (www.lagrummet.se) eller universitetsbibliotekets resurser för studenter).)

Det är även möjligt att använda lagbok från innevarande eller föregående år (t.ex. Sveriges rikes lag, Sveriges lag eller Svensk lag). Om inte senaste upplagan används ansvarar studenten själv för att lagboken är uppdaterad med eventuella lagändringar.

Ytterligare material t.ex. artiklar, rättsfall och offentligt tryck kan tillkomma och meddelas via Studium.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin