Intersektionalitet

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2SC038

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

 • Acker, Joan, Inequality regimes: gender, class, and race in organizations, Ingår i: Gender & society. (Aug 2006; vol. 20; pp. 441–464.)
 • Andersen, Margaret L., Thinking about women: a quarter century's view, Ingår i: Gender & society. (Aug 2005; vol. 19: pp. 437–455.)
 • Andersen, Margaret L, Thinking about women some more, Ingår i: Gender & society., 2008, s. 120–125
 • Deeb-Sossa, Natalia, Helping the "Neediest of the Needy", Ingår i: Gender & society., 2007, s. 749–772
 • Duffy, Mignon, Reproducing labour inequalities, Ingår i: Gender & society., 2005, s. 66–82
 • Grönvik, Lars, Bara funktionshindrad?: om funktionshinder och intersektionalitet (Under utgivning.)
 • Harvey, Adia M, Becoming entrepreneurs: intersection of race, class and gender at the Black Beauty Salon, Ingår i: Gender & society., 2005, s. 789–808
 • Kane, Emily W, "No way my boys are going to be like that!", Ingår i: Gender & society., 2006, s. 149–176
 • Kang, Miliann, The managed hand, Ingår i: Gender & society., 2003, s. 820–839
 • McDonald, Katrina Bell, Black activists mothering, Ingår i: Gender & society., 1997, s. 773–795
 • Min, Pyong Gap, Korean "Comfort women", Ingår i: Gender & society., 2003, s. 938–957
 • Richards, Patricia, Bravas, permitidas, obsoletas, Ingår i: Gender & society., 2007, s. 553–578
 • Solari, Cinzia, Professionals and saints, Ingår i: Gender & society., 2006, s. 301–331
 • Steinbugler, Amy C, Gender, race and affirmative action, Ingår i: Gender & society., 2006, s. 805–825
 • Turner, Stephanie S, Intersex identities, Ingår i: Gender & society., 1999, s. 457–479
 • Ward, Jane, "Not all differences are created equal", Ingår i: Gender & society., 2004, s. 82–102
 • Wingfield, Adia Harvey, Bringing minority men back in, Ingår i: Gender & society., 2008, s. 88–92

Samt i samband med undervisningen anvisat material.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin