Forensisk vetenskap och kriminalteknik

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 3MG100

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Jackson, Andrew R.W.; Jackson, Julie M. Forensic Science, Pearson Education Limited, England.

Använd alltid senaste upplagan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin