Lingvistik I (introduktion)

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN225

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Dahl, Östen, Grammatik., 2. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2003 (Referenslitteratur)
  • Dahl, Östen, Språkets enhet och mångfald., Lund, Studentlitteratur, 2000 (Referenslitteratur)
  • Fromkin, Victoria A.; Rodman, Robert; Hyams, Nina, An introduction to language, 8. ed., Boston, Thomson Wadsworth, cop. 2007 (S. 378–398. (Ingår i kompendium som säljs vid första undervisningstillfället.))
  • McGregor, William, Linguistics: an introduction, London & New York, Continuum, 2009

Övningskompendium. Finns att tillgå på institutionen.

Ytterligare material kan tillkomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin