Tillämpad systemanalys

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1RT242

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kompendier i systemanalys, operationsanalys, optimering och simulering, avd. för systemteknik, version 5, 2005.

Bredvidläsningslitteratur:

F.S. Hillier, G.J. Liebermann: Introduction to OperationsResearch, upplaga 8, McGraw-Hill, 2005.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin