Transnationella utbildningsstrategier

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4UK111

Det finns en senare version av litteraturlistan.

4UK111 Transnationella utbildningsstrategier, 7,5 hp. Fastställd 2011-12-16.

Litteraturlistan gäller fr.o.m. vecka 2 2012

  • Journal of studies in international education.Obligatorisk ((2007) Volym 11 (3/4) s. 290–305; 15 s. Altbach, P.G. & Knight, J. The internationalization of higher education: Motivations and realities.)
  • American studies in ScandinaviaObligatorisk ((2008) Volym 40: 1–2, s. 110–125; 14 s. Blanck, Dag, Scholars Across the Seas. The American Scandinavian Foundation and the Sweden America Foundation in the Trans-Atlantic Exchange of Knowledge.)
  • Journal of education policyObligatorisk (Volym 17 (4), s. 443–461; 19 s. Smith, David; Lewis Baston; Jean Bocock; Peter Scott Americanization and UK higher education: towards a history of transatlantic influence on policy and practice)
  • Higher EducationObligatorisk ((2004) Volym 48 (1) s. 5–26; 21 s. Teichler, U. The changing debate on internationalization of higher education.)

Tillkommer ca 250 sidor, särskilt aktuella vetenskapliga artiklar på området, som väljs i samråd med kursledaren.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin