Masterprogram i international humanitarian action

120 hp

Masterprogrammet i international humanitarian action är en internationell, tvärvetenskaplig utbildning i samarbete mellan Uppsala universitet och andra universitet i Europa och världen. Programmet förbereder dig för en karriär inom humanitärt arbete, nöd- och katastrofhjälp och utveckling på både nationell och internationell nivå. Du kommer att läsa vid minst två universitet och kan utföra en praktik på en lämplig organisation för att bygga upp din erfarenhet.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Network on Humanitarian Action – NOHA – är den gemensamma europeiska samarbetsorganisationen för Masterprogrammet i international humanitarian action. Programmet skapades 1993. Anledningen var en ökad oro inför katastrofer och konflikter med konsekvenser för samhällen. För att bemöta dessa frågor finns ett behov av ett professionellt förhållningssätt som kombinerar både högre akademisk utbildning och praktisk kompetens.

NOHA:s utbildning är ett av de mest väletablerade masterprogrammen i Humanitarian Action. För närvarande finns tio universitet kopplade till nätverket i Europa och samarbetet utsträcker sig till flera universitet runt om i världen. Masterprogrammet har vid tre tillfällen beviljats Erasmus Mundus-status. Dessutom erbjuder NOHA:s alumnsida mentorssystemet Graduate Platform som kopplar studenter till alumni.

Programmet ger dig

 • kärnkompetenser för en karriär inom humanitärt arbete
 • minst en termin utomlands
 • möjlighet att göra praktik.

Programmet är en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig centrala färdigheter för en karriär inom fältet humanitarian action. Du får analytiska och praktiska färdigheter som är nödvändiga för professionellt humanitärt arbete, till exempel en förståelse av nödsituationer och en förmåga att organisera och planera en nödhjälpsinsats. Utbildningen är tvåårig.

Studentprofil

Masterprogrammet i international humanitarian action har utformats för personer som arbetar eller tänker arbeta inom den humanitära sektorn. Kandidaterna väljs utifrån kvalitén på deras utbildning, yrkesbakgrund, erfarenhet av och intresse för humanitära frågor, känsla för mångkultur och språkliga förmågor. Våra studenter kommer från hela världen och från många olika ämnesområden.

Examen

Programmet leder till en teologie masterexamen (Master of Arts in Theology, 120 credits) med international humanitarian action som huvudområde.

Den första terminen börjar med en gemensam upptaktsvecka i september, Intensivprogrammet, som sker vid ett av universiteten inom NOHA. Terminen fortsätter sedan med fem kärnkurser som ger dig grundläggande kunskaper om humanitärt arbete. Kärnkurserna under första terminen läses och examineras en i taget. Upplägget och takten av kurser vid partneruniversiteten varierar.

Den andra terminen åker du på utbyte till ett av Uppsala universitets partneruniversitet inom NOHA för att läsa detta universitets specialisering. Se programmets internationella webbsida för information om partneruniversiteten och deras profiler. Goda kunskaper i franska krävs om du vill läsa vid Aix; kunskaper i spanska är en fördel om du vill läsa vid Deusto.

Uppsala tar i sin tur emot studenter från våra partneruniversitet. Vid Uppsala universitet ges kurser med fokus på fred, konflikt och religion.

Under den tredje terminen åker du antingen till ett partneruniversitet i eller utanför Europa, eller genomför praktik och läser en kurs i karriärutveckling.

Den fjärde och sista terminen skriver du din masteruppsats. Uppsatskursen avslutas med ett seminarium där du försvarar din uppsats och opponerar på en annan students uppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1

I Warszawa:

 • "The Intensive Programme", 5 hp

I Uppsala:

 • Antropologi och interkulturella aspekter av humanitärt arbete, 5 hp
 • Juridiska dimensioner av humanitärt arbete, 5 hp
 • Management, 5 hp
 • Public Health in Humanitarian Action, 5 hp
 • Global politik och humanitärt arbete, 5 hp

Termin 2

Studenterna som läste termin 1 i Uppsala åker på utbyte till ett NOHA-universitet i Europa (utbytesstudier 30 hp).

I Uppsala läser utbytesstudenter från de andra NOHA-universiteten följande kurser:

 • Konflikt och fredsbyggande, 15 hp
 • Religion och humanitärt arbete, 5 hp
 • Metodologi, 5 hp
 • Advance Management, 5 hp

Termin 3

 • Utbytesstudier vid ett universitet i eller utanför Europa, 30 hp

eller

 • Praktik, 20 hp
 • Karriärutveckling, 10 hp

Termin 4

 • Masteruppsats, 30 hp

Detta är ett campusbaserat heltidsprogram, vilket innebär 40 timmars studier per vecka. Det är inte möjligt att läsa detta program på deltid eller på distans. Undervisningsspråket är engelska i Uppsala; franska och spanska används vid vissa partneruniversitet. Du måste läsa minst en termin utomlands.

Den akademiska miljön förhållandevis informell. Det innebär att universitetets lärare ses mer som partners i studenternas utbildnings- och lärandeprocesser. Det läggs mindre tid på traditionella föreläsningar och mer tid på att läsa in litteratur och göra uppgifter enskilt och i grupp. Syftet är att studenterna ska ha en balanserad studiesituation med föreläsningar, inläsning av kurslitteratur, kritiskt reflekterande över litteraturen och gruppdiskussioner. Alla dessa komponenter är viktiga delar av studier på masternivå.

Aktivt deltagande i diskussioner i klassrummet och grupparbeten utanför klassrummet uppmuntras, och studenterna får därigenom ta ett stort eget ansvar i sina förberedelser för ett liv som yrkesverksamma.

Du skriver din masteruppsats med vägledning från en handledare och presentera och försvara den på ett uppsatsseminarium.

Programmet ger dig en utbildning med hög akademisk kvalitet och professionell kompetens skräddarsydd för dig som vill verka inom det humanitära området, med katastrof- och nödhjälp eller utvecklingsarbete.

En masterexamen i International Humanitarian Action är en bra grund för arbete inom icke-statliga organisationer och stora internationella organisationer. Våra alumni arbetar på till exempel

 • Middle East Children's Institute,
 • Läkare utan gränser (MSF)
 • Röda korset
 • Rädda barnen
 • Terre des Hommes Foundation
 • UN OCHA och UNICEF.

Några yrkestitlar som våra tidigare studenter har är till exempel ECHO Partnership Manager, Head of Programmes, Gender-Based Violence Programme Officer, Team Leader – Protective Apartments och Resettlement Senior Legal Officer.

I Sverige finns också möjligheter till arbete inom den offentliga sektorn, till exempel i kommuner, länsstyrelser samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Teologiska fakulteten är ett ledande centrum inom studier om olika världsreligioner och står värd för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism och Centrum för forskning om religion och samhälle. Fakulteten bedriver bland annat forskning om invandring, rasism, välfärd och etik; den erbjuder även ett masterprogram i mänskliga rättigheter.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Programmets alumnsida "Graduates Platform" erbjuder ett mentorssystem som kopplar studenter till alumni.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin