Masterprogram i tidigmodern tid

120 hp

Studieplan, HTM2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
HTM2M
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 22 augusti 2018
Diarienummer
HISTFILFAK 2017/5

Termin 1

Termin 2

5HA701 Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) 7.5 Hp

Avancerad nivå

Termin 3

5HA701 Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) 7.5 Hp

Avancerad nivå

Valfria kurser.

Termin 4

5HA701 Examensarbete på avancerad nivå (masterexamen) 30 Hp

Avancerad nivå

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin