Masterprogram i systemvetenskap

120 hp

Studieplan, SSY2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSY2M
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 augusti 2018
Diarienummer
SAMFAK 2018/57 Doss: 3:2:1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin