Masterprogram i systemvetenskap

120 hp

Studieplan, SSY2M

Kod
SSY2M
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 september 2023
Diarienummer
SAMFAK 2023/51 Doss: 3.2.1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Välj ett av följande kurspaket:

AI och big data (30 hp), med delkurserna:

eller

AI och ekonomiskt värdeskapande från digital teknik (30 hp), med delkurserna:

Termin 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin