Masterprogram i systemvetenskap

120 hp

Studieplan, SSY2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSY2M
Fastställd av
Institutionen för informatik och media, 12 februari 2013
Diarienummer
SAMFAK 2012/130 Doss 3:1:1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin