Förlängd finansiering av stödtelefoner

Pressmeddelande 2024-01-10

De två nya stödtelefoner som Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) drivit under 2023 får förlängd finansiering. Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner, som drivs på uppdrag av regeringen, kommer att drivas även under 2024.

De två stödlinjerna riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld. De drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen. Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner startade 15 februari och hade då finansiering under 2023. Nu är det klart att finansieringen förlängs och stödtelefonerna kommer att drivas även under 2024.

– Det är ett glädjande besked. Vi har under året sett att det finns behov av stödtelefonerna. De har fått en bra start och det här ger oss möjligheten att nå ut till ännu fler våldsutsatta, säger Chris-Emelie Denstedt, projektledare på NCK.

Stödlinjen för män har under perioden 15 februari till 31 december besvarat 2774 samtal och Stödlinjen för transpersoner har under samma period besvarat 448 samtal.

– Att ha separata stödtelefoner har gjort att vi når ut till målgrupperna på ett effektivt sätt. De som ringer kan känna sig trygga med att det finns kompetens anpassat för dem, säger Chris-Emelie Denstedt.

De som svarar i telefonerna är sjuksköterskor eller socionomer som är vana att möta människor som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. De har även utbildning och kompetens att möta målgrupperna våldsutsatta män och transpersoner inklusive ickebinära. Samtalet är gratis och den som ringer är anonym.

Stödlinjen för män 020-80 80 80 är öppen alla dagar kl. 7-21. Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 riktar sig till alla transpersoner, inklusive ickebinära och personer med transerfarenhet. Linjen är öppen alla dagar kl. 11-19. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa för råd och stöd.

Fakta

  • Stödlinjen för män 020-80 80 80 och Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 är nationella stödtelefoner som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.
  • Båda stödtelefonerna riktar sig till personer från 18 år som är utsatta för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa för råd och stöd.
  • NCK driver även sedan 2007 Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 på uppdrag av regeringen.
  • Du bestämmer själv vilken stödlinje du vill kontakta: Stödlinjen för transpersoner, Stödlinjen för män eller Kvinnofridslinjen.
  • Mer information finns på stödlinjenförmän.se, stödlinjenförtranspersoner.se och kvinnofridslinjen.se.


Presskontakt: Ylva Porsklev, NCK
ylva.porsklev@nck.uu.se
072-215 31 42

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin