Nationellt centrum för kvinnofrid öppnar två nya stödtelefoner

Pressmeddelande 23-02-15

NCK har öppnat två nya stödtelefoner för våldsutsatta: Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner. Båda stödtelefonerna riktar sig till personer från 18 år som utsatts för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld. På lanseringsdagen deltog bland andra jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Stödlinjen för män 020-80 80 80 är öppen alla dagar kl. 7-21.

Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 riktar sig till alla transpersoner, inklusive ickebinära och personer med transerfarenhet. Linjen är öppen alla dagar kl. 11-19.

Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa för råd och stöd. Stödtelefonerna drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Det är ett pilotprojekt, som genomförs på uppdrag av regeringen. Pilotprojektet kommer att pågå till årsskiftet.

– Nationellt centrum för kvinnofrid har bred och djup kunskap om våld i nära relationer och sexuellt våld. Vi vet att behovet av stöd är stort och alla våldsutsatta oavsett kön har rätt till stöd. Därför välkomnar vi det nya uppdraget, säger Anita Hussénius, föreståndare på NCK.

De som svarar i telefonerna är sjuksköterskor eller socionomer som är vana att möta människor som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Samtalet kostar ingenting och den som ringer är anonym.

NCK driver sedan 2007 Kvinnofridslinjen på uppdrag av regeringen. Stödtelefonen besvarar över 40 000 samtal om året.

– Vi har en lång erfarenhet av att möta våldsutsatta genom de samtal som kommer till Kvinnofridslinjen. De som svarar på Stödlinjen för män och på Stödlinjen för transpersoner har utbildats för att specifikt kunna möta de nya målgrupperna, säger Johanna Belachew som är verksamhetschef för samtliga stödtelefoner.

Under eftermiddagen hölls en presskonferens i samband med lanseringen av de nya stödtelefonerna, där jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg medverkade.

Fakta

  • Stödlinjen för män 020-80 80 80 och Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 är nationella stödtelefoner som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.
  • Båda stödtelefonerna riktar sig till personer från 18 år som är utsatta för hot och våld i en nära relation eller sexuellt våld. Även närstående och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa för råd och stöd.
  • NCK driver även Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Du bestämmer själv vilken stödlinje du vill kontakta: Stödlinjen för transpersoner, Stödlinjen för män eller Kvinnofridslinjen.
  • Mer information finns på stödlinjenförmän.se, stödlinjenförtranspersoner.se och kvinnofridslinjen.se.

Presskontakt: Ylva Porsklev
ylva.porsklev@nck.uu.se
018-611 93 14

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin