Antologi : sju perspektiv på våldtäkt.

NCK-rapport 2010:2

Fulltextlänk:
Läs publikation
Utgivningsår:
2010
Avsändare:
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
Typ:
Antologi
Läs mer:
Libris

Information om publikationen

I antologin "Sju perspektiv på våldtäkt" har NCK samlat några av Sveriges ledande experter för att belysa och analysera frågan om våldtäkt. Här förenas teoretiska och praktiska perspektiv genom de medverkandes olika yrkesbakgrunder och erfarenheter från sju vetenskapliga discipliner. Några av författarna är Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, Åsa Bergenheim, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, Gun Heimer, professor i kvinnomedicin vid Uppsala universitet, Stefan de Vylder, docent och nationalekonom vid Handelshögskolan och Maria Wendt, filosofie doktor och lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin